اکانت های سل گیم در شبکه های اجتماعی

جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد برای دستیابی به اکانت شما، در صورت مشاهده فعالیت شخص، صفحه و سایت خارج از موارد فوق به نام سل گیم از طریق تماس با پشتیبانی موضوع را اطلاع دهید